x
logo

MODERNIZACJA LINII
220 KV JANÓW-ZGIERZ-ADAMÓW ETAP II

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Aktualności

Q&A

Najczęściej zadawane pytania 

Czy zmieni się trasa linii?

Przebieg linii pozostanie bez zmian, podobnie jak jej napięcie. Dzięki modernizacji linii zostanie zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie.

Z jakiego sprzętu budowlanego będzie korzystał Wykonawca?

Przy pracach budowlanych na stanowiskach słupowych pojawią się samochody ciężarowe, dźwigi i koparki. Część prac będzie wymagała użycia sprzętu specjalistycznego, na przykład samochodów wykorzystywanych do naciągania przewodów czy podnośników koszowych, jednak ich rozmiary są podobne do typowych maszyn budowlanych.

Kątowniki, z których buduje się słupy, mieszczą się w zwykłym samochodzie ciężarowym. Będą one dostarczane i montowane na miejscu.

Jaki jest harmonogram inwestycji?

W sprawach formalno-prawnych wykonawca będzie kontaktował się z właścicielami nieruchomości już w jesienią 2021 r. Rozpoczęcie prac w zakresie wymiany przewodów odgromowych i fazowych oraz wymiany trzynastu konstrukcji na nowe, planowane jest wiosną 2022 r.

Czy drogi, w przypadku uszkodzenia, będą naprawiane?

Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany przywrócić drogę do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Czy podczas realizacji tej inwestycji wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej?

Planowane prace modernizacyjne nie będą powodowały przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a więc do gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych czy instytucji publicznych, takich jak np. szpitale czy szkoły.

Kto nadzoruje przebieg prac?

Za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest kierownik budowy. Właściciele otrzymają kontakt do przedstawiciela wykonawcy. Ze względów bezpieczeństwa teren budowy zostanie zabezpieczony, a przebywać na nim będą mogły wyłącznie uprawnione osoby.

Jakie korzyści przyniesie modernizacja?

Modernizacja linii jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linia służy wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za jej pośrednictwem. Dzięki modernizacji zwiększy się bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie linii.

INWESTYCJA W LICZBACH