x
logo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Istniejące linie 220 kV Zgierz – Adamów oraz  Janów – Zgierz zlokalizowane są na terenie 2 województw oraz przebiegają przez teren 4 powiatów i 12 gmin.

Linia 220 kV Zgierz – Adamów przebiega przez teren województwa łódzkiego i wielkopolskiego, przez powiaty: zgierski, poddębicki i turecki, oraz przez gminy: Zgierz, Parzęczew, Dalików, Wartkowice, Poddębice, Uniejów, Przykona, Brudzew, Turek i m. Turek.

Modernizowany odcinek linii 220 kV Janów – Zgierz zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiatach miasto Łódź oraz zgierskim, w gminach m. Łódź, m. Zgierz i gm. Zgierz.

Długość linii 220 kV Zgierz – Adamów na odcinku jednotorowym wynosi ok. 69,3 km, a na odcinku dwutorowym, wspólnym z linią 220 kV Janów – Zgierz, wynosi ok. 8,7 km.