x
logo

Na odcinku dwutorowym linii wymieniono już przewody

26.11.2021

Na odcinku dwutorowym linii wymieniono już przewody

Część prac modernizacyjnych na linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów, została już zrealizowana. Prace przeprowadzono w związku z budową drogi ekspresowej S14 – zachodnią obwodnicą Łodzi. 

W miejscach, gdzie budowana droga i linia krzyżują się, konieczne było przeprowadzenie niezbędnych prac na linii. Jest to związane z wymogami technicznymi, które ściśle określają zasady w zakresie kolizji infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej. Konieczne było m.in. zapewnienie właściwej odległości konstrukcji słupów od pasa drogowego czy dostosowanie wysokości zawieszenia przewodów linii nad budowaną jezdnią.

INWESTYCJA W LICZBACH