x
logo

Trwają uzgodnienia z właścicielami działek

21.10.2021

Trwają uzgodnienia z właścicielami działek

Wykonawca realizuje zadnie zgodnie z założonym harmonogramem. W pierwszej kolejności pozyskiwane są  zgody na wejście na te nieruchomości, do których dostęp jest niezbędny, aby prowadzić prace. Przedstawiciele Wykonawcy kontaktują się z właścicielami tych działek i spisują stosowne porozumienia.

INWESTYCJA W LICZBACH