x
logo

Samorządy zostały powiadomione

06.09.2021

Samorządy zostały powiadomione

Na przełomie sierpnia i września, Wykonawca skontaktował się z przedstawicielami wszystkich gmin położonych na trasie linii 220 kV Janów- Zgierz – Adamów. Informowano m.in. o kwestiach technicznych i zagadnieniach formalno-prawnych, związanych z realizacją inwestycji. Przedstawiono również harmonogram zadania. Ponadto, każdej z gmin przekazano broszury o inwestycji, do udostępnienia w miejscach zwyczajowo przyjętych dla tego typu publikacji.

INWESTYCJA W LICZBACH