x
logo

Zakres inwestycji i przebieg prac

Zakres inwestycji i przebieg prac

W ramach prowadzonej modernizacji, na linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów wymienione zostaną przewody odgromowe i fazowe. Przewód odgromowy rozwieszony jest pomiędzy wierzchołkami słupów na całej długości linii. Zabezpiecza on linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy. Przewód fazowy znajduje się pod napięciem fazowym i służy do przesyłania energii elektrycznej. Istniejące przewody zostaną zdjęte, a na ich miejsce zawieszone zostaną nowe, odpowiadające obecnym standardom technicznym. 

Dodatkowo wykonawca wymieni trzynaście słupów na nowe. Wymieniane słupy zostaną zdemontowane, a w ich miejscu powstaną nowe konstrukcje. Kątowniki wykorzystywane do budowy  będą dostarczane na miejsce budowy. Lokalizacja słupów nie ulegnie zmianie.

Podczas wymiany przewodów odgromowych i fazowych, wejście na działki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ nowe przewody zostaną wciągnięte na słupy przy pomocy starych, zdejmowanych przewodów.

Inwestycja zostanie zrealizowana do września 2023 roku.