x
logo

Znaczenie inwestycji

Znaczenie inwestycji

Linia 220 kV Janów – Zgierz – Adamów powstała w 1955 r. Kilka lat później wybudowano wprowadzenie do stacji Adamów, a w 1997 r. wprowadzenie do stacji Zgierz. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii kwalifikują się do wymiany. Pierwszy etap prac modernizacyjnych, obejmujący podobny zakres, prowadzony był w latach 2018–2020.

Inwestycja celu publicznego

Modernizacja linii jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linia służy
wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za jej pośrednictwem. Dzięki modernizacji zwiększy się bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie linii.